شناسه خبر: 125785

یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 11:31

از سلسله نشست‌های تخصصی ارائه گزارش عملکرد دولت تدبیر و امید؛ «به مردم، برای مردم»

خروج مهارت از غربت