شناسه خبر: 135984

یکشنبه 28 شهریور 1400 19:18

برگزاری نشست تخصصی

بررسی تحولات افغانستان از دریچه مهاجرت: نیروی انسانی و تأثیرات آن بر آینده این کشور و منطقه

حوادث افغانستان پس از خروج آمریکا، سقوط دولت اشرف‌غنی و تسلط طالبان منجر به موج مهاجرت پناهجویی از افغانستان به سوی کشورهای همسایه از جمله ایران و سایر کشورهای جهان شده است. در این راستا، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در نشستی با عنوان «بررسی تحولات افغانستان از دریچه مهاجرت: نیروی انسانی و تأثیرات آن بر آینده این کشور و منطقه» با سخنرانی آقای دکتر بهرام صلواتی(مدیر رصدخانه مهاجرت ایران) ابعاد مختلف موج مهاجرتی افغانستان به بحث خواهد گذاشت.