شناسه خبر: 136004

سه شنبه 4 آبان 1400 12:31

گزارش نشست «بررسی راهبرد پیاده سازی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»

در این نشست مهندس زرافشان معاون و مشاور سابق وزرای آموزش و پرورش، دکتر سیدمجید امامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، آقای مددی مشاور سرپرست وزارت آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین، دکتر رعنایی معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، دکتر صادق‌زاده مسئول کمیته مطالعات نظری سند ملی آموزش و پرورش، آقای حسینی پژوهشگر تحلیل سیستم‌ها و برنامه‌ریزی استراتژیک، آقای محبی مسئول اجرای طرح بوم در مدارس کشور، آقای پارسانیا کارشناس مسائل آموزش و پرورش و خانم رفیعی مدیر دبستان آینده سازان خوانسار به ایراد نظرات خود حول 4 پرسش زیر پرداختند:

1- آیا زیرنظام های سند به درستی انتخاب شده اند و الگوی برنامه ریزی منتزع از آن کارایی لازم را دارد؟

2- چه اشکالاتی در فرآیند سندنویسی باعث شده است اکنون با این مشکلات مواجه شویم؟

3- آیا جایگرینی رویکرد پروژه محور به جای رویکرد فرآیند محور فعلی در پیاده سازی سند، می‌تواند حلال مسئله باشد؟

4- چه پیشنهاداتی برای نظام سیاستگذاری آموزش و پرورش در تدوین راهبرد پیاده سازی سند می‌توان ارائه داد؟

مشروح گفتگوهای این نشست به زودی در وبسایت مرکز بررسی های استراتژیک منتشر خواهد شد.