شناسه خبر: 136095

شنبه 2 بهمن 1400 10:37

در دیدار معاونان مرکز بررسی‌های استراتژیک و موسسه امام خمینی(ره) تاکید شد؛

ترویج و گسترش همکاری‌های علمی در زمینه ترویج و تبیین گفتمان دولت

به گزارش روابط عمومی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده دولت سیزدهم از ظرفیت نخبگان و مراکز علمی و پیرو دستور رئیس جمهوری در این راستا، نشستی با حضور معاون سیاسی و بین‌الملل مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و معاون آموزشی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در تاریخ 27 دی‌ ماه 1400 در محل این مرکز برگزار شد.
در این نشست که برخی از اعضای هیئت علمی و مدیران موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) نیز حضور داشتند، طرفین بر ترویج و گسترش همکاری‌های علمی در زمینه‌های مورد علاقه مشترک به خصوص معطوف به ترویج و تبیین گفتمان دولت، استفاده از شبکه نخبگانی و ظرفیت ارتباطات حوزوی موسسه امام خمینی(ره) و برخی حوزه های سیاستگذاری نظیر سیاست جمعیتی تاکید کردند.