شناسه خبر: 136352

دوشنبه 30 آبان 1401 09:09

شناسایی و تحلیل راهبردها و بسترهای مدیریت استعداد در آموزش عالی ایران (یک مطالعه موردی)

برای مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.