شناسه خبر: 136437

دوشنبه 7 آذر 1401 12:52

بررسی راهکارهای اقتصاد مقاومتی در مرکز بررسی‌های استراتژیک

به گزارش روابط عمومی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، در این نشست دکتر سیدمهدی زریباف، معاون اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک، با اشاره به اهمیت توسعه اقتصاد روستایی، مشارکت و مدیریت مردم، همراهی نهادها و گروه‌های جهادی و توجه جدی به هویت فرهنگی روستایی در موضوع اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار داد.

تمرکز بر اقتصاد روستایی درون‌زا، تهاتری و مقاومتی شدن آن، حمایت از تولیدکنندگان روستایی، تاکید بر هویت فرهنگی و اقتدار اقتصاد روستایی، ایجاد انگیزه برای جامعه روستایی با ایجاد حق تملک زمین و دارایی‌ها و نیز مدیریت مردمی، آموزش، مشاوره و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد تاکید کارشناسان قرار گرفت.

همچنین اجرای طرح اقتصاد مقاومتی در نقاط روستایی کشور با راه‌اندازی تشکیلات مردم‌پایه روستایی، ایجاد سپاه احیاگران اقتصاد مقاومتی و همچنین ایجاد صندوق پروژه برای اشتغالات زود بازده و کم‌هزینه، تمرکز سپرده‌ها بر روی پروژه و تامین منابع صندوق پروژه از انفاق‌ها از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کارشناسان نقطه نظرات خود را در این رابطه مطرح کردند.