کد مطلب: 125778

شنبه 4 اردیبهشت 1400 11:42

موسسه پژوهش تامین اجتماعی منتشر کرد:

«پیامدها و ابعاد بازنشستگی پیش‌ازموعد بر اقتصاد و صندوق‌های بازنشستگی»

«بازنشستگی پیش‌ازموعد» به معنای توقف فعالیت و اشتغال قبل از رسیدن به بازنشستگی است که علاوه‌بر اثراتی که از طریق خروج زودهنگام نیروی کار از بازار کار بر اقتصاد دارد، اثراتی نامطلوب بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی به همراه دارد.

در وضعیتی که صندوق‌های بازنشستگی کشور به دلایل مختلف با چالش‌های پایداری مالی مواجه هستند، تحمیل قوانین دارای بار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی، بدون رعایت اصول و الزامات بیمه‌ای، مزید بر علت بوده است. قوانین بازنشستگی پیش‌ازموعد ازجملۀ این قوانین هستند که ازطریق اثرگذاری همزمان بر سمت منابع و مخارج صندوق‌ها، بر مشکلات ناپایداری آن‌ها می‌افزایند.

این گزارش به‌منظور ارائۀ توضیحات جامع در این خصوص و بررسی سایر ابعاد اقتصادی و اجتماعی بازنشستگی پیش‌ازموعد تهیه و تدوین شده است.

  1. ضرورت اصلاحات سن بازنشستگی متناسب با افزایش امید زندگی
  2. اصلاحات سن بازنشستگی در کشورهای منتخب
  3. اصلاحات سن بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی
  4. اثرات بازنشستگی پیش‌ازموعد بر بازار کار
  5. اثرات بازنشستگی پیش‌ازموعد بر اقتصاد
  6. اثرات بازنشستگی پیش‌ازموعد بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی
  7. بار مالی طرح «بازنشستگی پیش‌ازموعد» (مطرح‌شده در آبان‌ماه 1399) بر سازمان تأمین اجتماعی
  8. سایر ابعاد بازنشستگی پیش از موعد

برای مطالعه و دریافت متن کامل این گزارش، روی لینک زیر کلیک کنید.