کد مطلب: 125922

شنبه 9 مرداد 1400 14:01

از آثار پژوهشی سال‌های 76 تا 84 مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری:

زلزله و سیاست در ایران

سیاست در ایران تابع عوامل شناخته شده نیست. لذا وقوع یک فاجعه ملی بر اثر بلایای طبیعی، می‌تواند مشروعیت نظام سیاسی را تضعیف کند.

ناکارآمدی نظام سیاسی در مدیریت بحران، اعتماد مردم به نظام سیاسی را کاهش خواهد داد.

در بلندمدت وقوع بلایای طبیعی و تکرار آنها، مشروعیت ناشی از کارآمدی را جایگزین مشروعیت ناشی از ایدئولوژی خواهد کرد.

از همین رو به نظر میرسد:

یا هر یک از وزارتخانه‌ها دارای یک ستاد بحران دائمی باشند و یا سازمان و وزارتخانه‌ای به نام مدیریت بحران و یا دفاع غیرنظامی تشکیل شود. و مدیریت بحران را به صورت جدی و اساسی وارد سیاستگذاری عمومی کند.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این پژوهش، روی لینک زیر کلیک کنید.