کد مطلب: 136168

سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 16:14

بررسی برنامه اجرایی‌سازی دستورات ۸ ماده‌ای رئیس جمهور درباره صنعت خودرو در مرکز بررسی‌های استراتژیک

به گزارش روابط عمومی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، به همت این مرکز و با حضور معاونین وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و مدیران ارشد شرکت‌های خودروسازی کشور، محورهای اقدامات پیشنهادی جهت دستیابی به دستورات ۸ گانه رئیس جمهور جهت «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» در نشستی که به این منظور در مرکز بررسی‌های استراتژیک تشکیل شد، بحث و بررسی قرار گرفت.
در انتهای این نشست مقرر شد حاضرین جلسه طی هفته آینده نظرات تکمیلی خود را ارائه و در تدوین برنامه اقدام تسریع شود.