تصویر سجاد باقرپور

سجاد باقرپور

دانشگاه صنعتی شریف

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی

sbagerpour@yahoo.com

تصویر سید کامران باقری

سید کامران باقری

عضو هيئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

دکترای مديريت نوآوری

info@hamafarini.com

تخصص‌ها؛ مديريت نوآوری، مديريت مالکيت فکری، تجاری‌سازی فناوری
تصویر علی باقری

علی باقری

دانشگاه تربیت مدرس

دکتری- استادیار گروه مهندسی منابع آب

تصویر نیکنام ببری

نیکنام ببری

دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان

arshadnianiknam@gmail.com

تصویر اسماعیل بشری

اسماعیل بشری

تحلیل‌گر مسائل منطقه

is_bashar@yahoo.com

تصویر شعیب بهمن

شعیب بهمن

دانشگاه دوستی ملل مسکو

دکتري علوم سياسي و روابط بين الملل

تصویر جاشوا بوزبی

جاشوا بوزبی

دانشگاه تگزاس در آستین

دانشیار

busbyj@mail.utexas.edu

تصویر عارف بیژن

عارف بیژن

دانشگاه سن پترزبورگ

دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل

aref.bijan@gmail.com

تصویر سلیمان پاک سرشت

سلیمان پاک سرشت

دانشگاه بوعلی‌سینا

دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، عضو هیات علمی

pakseresht@css.ir

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا، مشاور مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
تصویر علی پزشکی

علی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشجوی دکتری تخصصی سیاستگذاری غذا و تغذیه

pezeshki@sbmu.ac.ir