تصویر سحر تقی‌پور

سحر تقی‌پور

دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل

staghipour8@gmail.com

تصویر معصومه تقی‌زادگان

معصومه تقی‌زادگان

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تهران

taghizadegan.km@gmail.com

تصویر امیرحسین تمنایی

امیرحسین تمنایی

دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه

tamannaei@css.ir

سردبیر اجرایی سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران
تصویر مهریار توحیدنژاد

مهریار توحیدنژاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کارشناسی ارشد مهندسی انرژیهای تجذیدپذیر

Mehryar.tohidnejad@gmail.com

تخصص ها؛ پروژه های صنعتی از قبیل نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و صنایع معدنی
تصویر جعفر توفیقی داریان
عضو انجمن آموزش مهندسی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس جمعیت توسعه علمی ایران
تصویر اشکان تیانی مقدم

اشکان تیانی مقدم

دانشگاه امام صادق(ع)

دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی

ashcan.iu@gmail.com

تصویر موسی جاودان

موسی جاودان

عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان

دکتری روانشناسی تربیتی

javdan4920@yahoo.com

تخصص‌ها؛ روانشناسی تربیتی، آموزش عالی
تصویر معصومه جباری

معصومه جباری

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشجوی دکترای تخصصی علوم تغذیه

tbz.jabbari@gmail.com

تصویر سحر جعفرصالحی

سحر جعفرصالحی

موسسه آموزش عالی مازیار رویان

کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی

s12salehi@yahoo.com

تصویر مختار جعفری

مختار جعفری

کارشناس ارشد علوم ارتباطات

mr.mokhtarjafari@gmail.com