روایت سرزمینی ورشکسته

نام عکاس: رضوانی‌پور

شماره گزارش: 102612 یکشنبه 8 مرداد 1396 9098

نشست «از بحران آب تا تهدید امنیت ملی؛ روایت سرزمینی ورشکسته در تکاپو برای انکار واقعیت» با حضور کاوه مدنی استاد سیاست و تحلیل سیستم‌های کالج لندن، در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.

تصویر روایت سرزمینی ورشکسته

چهل و دومین نشست از مجموعه نشست‌های گفتگوهای راهبردی با عنوان «از بحران آب تا تهدید امنیت ملی؛ روایت سرزمینی ورشکسته در تکاپو برای انکار واقعیت» روز شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶ در تالار تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با سخنرانی دکتر کاوه مدنی و به دبیری دکتر محمد فاضلی معاون پژوهشی مرکز برگزار شد.