دیدار فرستاده فرانسه در امور سوریه با رییس و مدیران مرکز بررسی‌های استراتژیک

نام عکاس: محمد رضوانی‌پور

شماره گزارش: 112718 شنبه 29 مهر 1396 1853

روز سه‌شنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۶ هیأت فرانسوی به ریاست فرانک ژیله(فرستاده فرانسه در امور سوریه) به همراه ودید بنابو (معاون اداره مصر و شامات وزارت امورخارجه و اروپای فرانسه) و خانم نوئمی آتیا (تحلیل‌گر ایران در وزارت امورخارجه و اروپای فرانسه) با حضور در مرکز بررسی‌های استراتژیک با دکتر حسام‌الدین آشنا رییس مرکز دیدار و در موضوع سوریه به بحث و گفتگو پرداختند.

تصویر دیدار فرستاده فرانسه در امور سوریه با رییس و مدیران مرکز بررسی‌های استراتژیک