سمینار حکمرانی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا

نام عکاس: محمد رضوانی‌پور

شماره گزارش: 112764 شنبه 25 آذر 1396 2370

صبح امروز مورخ ۲۵ آذرماه ۱۳۹۶ سمینار «حکمرانی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا» با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، موسسه ابرار معاصر تهران و دبیرخانه دائمی کنفرانس امنیتی تهران در تالار حنانه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد.

تصویر سمینار حکمرانی و امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا