بررسی نتایج نظرسنجی‌های مختلف درباره تجمعات و اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶

نام عکاس: محمد رضوانی‌پور

شماره گزارش: 112779 دوشنبه 16 بهمن 1396 2342

به دنبال شکل‌گیری اعتراضات در سراسر کشور در دی‌ماه سال ۹۶، به درخواست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، نظرسنجی‌های مختلفی از معترضان و همچنین سایر مردم درباره علل، راهکارها و برخی مسائل مربوط به کشور انجام شد. بر همین اساس،‌ عصر یکشنبه مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، در جلسه‌ای با حضور جمعی از جامعه‌شناسان و اقتصاددانان کشور و همچنین مدیران برخی مراکز علمی نظرسنجی در تالار تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، نتایج نظرسنجی‌های اخیر درباره اعتراضات دی‌ماه ۹۶ مطرح و مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفت.

تصویر بررسی نتایج نظرسنجی‌های مختلف درباره تجمعات و اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶