نشست آسیب‌شناسی فرآیند سیاست‌گذاری عمومی در ایران

نام عکاس: محمد رضوانی‌پور

شماره گزارش: 112794 سه شنبه 8 اسفند 1396 1992

نشست آسیب‌شناسی فرآیند سیاست‌گذاری عمومی در ایران روز سه‌شنبه هشتم اسفندماه 96 در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست دکتر علیرضا علوی‌تبار به بررسی علمی فرایند سیاستگذاری در ایران پرداخت.

تصویر نشست آسیب‌شناسی فرآیند سیاست‌گذاری عمومی در ایران