مراسم معارفه دکتر ابراهیم حاجیانی به‌عنوان معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری

نام عکاس: محمد رضوانی‌پور

شماره گزارش: 112803 سه شنبه 21 فروردین 1397 3487

دکتر حسام‌الدین آشنا طی حکمی دکتر ابراهیم حاجیانی را به عنوان معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی مرکز بررسی‌های استراتژیک منصوب کرد.

تصویر مراسم معارفه دکتر ابراهیم حاجیانی به‌عنوان معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری