نقد و بررسی کتاب «امنیت انرژی»

نام عکاس: محمد رضوانی‌پور

شماره گزارش: 112816 چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 2484

جلسه نقد و بررسی کتاب امنیت انرژی روز سه شنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ در محل تالار تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار شد.

تصویر نقد و بررسی کتاب «امنیت انرژی»