نشست تبیین الگوی سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه بازنشستگی

نام عکاس: محمد رضوانی‌پور

شماره گزارش: 112822 دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 1692

چهل و هفتمین جلسه از گفتگوهای راهبردی با موضوع «تبیین الگوی سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه بازنشستگی»، با سخنرانی دکتر یاسر باقری در محل تالار تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار شد.

تصویر نشست تبیین الگوی سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه بازنشستگی