نشست تخصصی بررسی بازارهای LNG در خاورمیانه

نام عکاس: محمد رضوانی‌پور

شماره گزارش: 112876 چهارشنبه 6 تیر 1397 1927

در نشست بررسی بازارهای LNG در خاورمیانه، دکتر حامد نیک‌حالت فارغ‌التحصیل اقتصاد نفت از دانشگاه امپریال کالج لندن و دکتر غلامرضا منوچهری معاون شرکت ملی نفت و دکتر مصطفوی به ارائه مباحث خود در این موضوع پرداختند.

تصویر نشست تخصصی بررسی بازارهای LNG در خاورمیانه