«اصلاح و توسعه نظام حقوقی کودک در ایران»

نام عکاس: محمد رضوانی‌پور

شماره گزارش: 112909 یکشنبه 31 تیر 1397 2281

اولین جلسه از سلسله جلسات با عنوان «اصلاح و توسعه نظام حقوقی کودک در ایران» با مشارکت مسئولان، کارشناسان، اساتید دانشگاه و فعالان جامعه مدنی در حوزه کودک در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در روزر سه شنبه 26 تیرماه برگزار شد.

تصویر «اصلاح و توسعه نظام حقوقی کودک در ایران»