بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع

نام عکاس: محمد رضوانی‌پور

شماره گزارش: 112916 چهارشنبه 10 مرداد 1397 3248

اولین نشست تخصصی در خصوص ارزیابی لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی در تاریخ 5 مردادماه با حضور کارشناسان، مسئولان و اساتید دانشگاه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

تصویر بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع