نشست سازگاری با کم‌آبی

نام عکاس: محمد رضوانی‌پور

شماره گزارش: 112927 چهارشنبه 24 مرداد 1397 3193

نشست یک روزه سازگاری با کم‌آبی با حضور دکتر حسام الدین آشنا رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک و دکتر اردکانیان وزیر نیرو روز سه‌شنبه 23 مرداد 1397 در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

تصویر نشست سازگاری با کم‌آبی