نشست هم‌اندیشی دبیران «شبکه ملی جامعه و دانشگاه»

نام عکاس: امیر مولانیا - محسن خوش‌رفتار

شماره گزارش: 112933 شنبه 10 شهریور 1397 1741

نشست هم‌اندیشی دبیران شبکه ملی جامعه و دانشگاه روز دوشنبه و سه‌شنبه پنجم و ششم شهریور ماه ۱۳۹۷ با حضور مدیران دانشگاه‌هایی، اساتید و نخبگان در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

تصویر نشست هم‌اندیشی دبیران «شبکه ملی جامعه و دانشگاه»