نخستین پیش‌نشست تخصصی همایش اقتصاد سیاسی تحریم‌ها

نام عکاس: محمد رضوانی‌پور

شماره گزارش: 112970 یکشنبه 2 دی 1397 3302

نخستین پیش‌نشست تخصصی همایش اقتصاد سیاسی تحریم‌ها با موضوع «راهبرد دولت دوازدهم در برابر تحریم‌ها» با سخنرانی دکتر محسن رنانی (عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان)، دکتر علیرضا کاظمی ابدی (سرپرست دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای برجام)، دکتر شکوه حسین آبادی (مشاور بانک خاورمیانه در امور حقوقی بین‌المللی و مبارزه با پولشویی) و دکتر محمدرضا کرباسی (معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران) در تالار تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.

تصویر نخستین پیش‌نشست تخصصی همایش اقتصاد سیاسی تحریم‌ها