گزارش تصویری نشست کالایی شدن آموزش عمومی در ایران

نام عکاس: محمد رضوانی‌پور

شماره گزارش: 113148 یکشنبه 30 تیر 1398 2235

نشست تخصصی «کالایی شدن آموزش عمومی در ایران» با حضور دکتر حسام‌الدین آشنا مشاور رییس جمهور، دکتر ابراهیم حاجیانی و دکتر رضا امیدی و با مشارکت پژوهشگران، سیاستگذاران و ذینفعان روز یکشنبه مورخ ۳۰ تیر ۱۳۹۸ در محل تالار تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

تصویر گزارش تصویری نشست کالایی شدن آموزش عمومی در ایران