گزارش تصویری نشست «مسائل اجتماعی پسا سوانح»

نام عکاس: محمد رضوانی‌پور

شماره گزارش: 113157 یکشنبه 6 مرداد 1398 1841

گفتگوی راهبردی «مسائل اجتماعی پساسوانح» با حضور دکتر فاضل الیاسی، دکتر محمد ایرانمنش، دکتر مهراب شریفی شده و دکتر علی نوری ثانی، روز شنبه مورخ ۵ مرداد ۱۳۹۸ در تالار تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

تصویر گزارش تصویری نشست «مسائل اجتماعی پسا سوانح»