گزارش تصویری نشست «منازعات محلی در ایران امروز»

نام عکاس: محمد رضوانی‌پور

شماره گزارش: 113227 یکشنبه 10 شهریور 1398 1707

شصت و پنجمین نشست از مجموعه نشست‌های «گفتگوهای راهبردی» با عنوان «منازعات محلی در ایران امروز» در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۸ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد. در این نشست ابراهیم حاجیانی و احسان هوشمند دو تن از پژوهشگران مطالعات قومی در کشور سخنرانی کردند.

تصویر گزارش تصویری نشست «منازعات محلی در ایران امروز»