تصاویر نشست «ارائه مدل سیاستی مپ و نقد و بررسی راهبردی آن»

نام عکاس: محمد جمشیدی‌نسب

شماره گزارش: 125651 سه شنبه 5 اسفند 1399 4161

نشست «ارائه مدل سیاستی مپ و نقد و بررسی راهبردی آن» روز یکشنبه، 26 بهمن‌ماه 1399 در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

تصویر تصاویر نشست «ارائه مدل سیاستی مپ و نقد و بررسی راهبردی آن»