گزارش تصویری جلسه امضای «تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز بررسی‌های استراتژیک ، دانشگاه تهران و اندیشکده اسما»

نام عکاس:

شماره گزارش: 136028 چهارشنبه 26 آبان 1400 883

به گزارش روابط عمومی‌ مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، این تفاهم‌نامه عصر روز سه‌شنبه 25 آبان ماه طی مراسمی در سازمان مرکزی دانشگاه تهران به امضای دکتر محمدصادق خیاطیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، دکتر سیدمحمد مقیمی سرپرست دانشگاه تهران و دکتر ساسان زارع مدیر عامل اندیشکده سیاست‌پژوهی منابع انسانی اسما رسید.

تصویر گزارش تصویری جلسه امضای «تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز بررسی‌های استراتژیک ، دانشگاه تهران و اندیشکده اسما»

این تفاهم‌نامه با هدف «تربیت کارگزاران متخصص و متعهد» و «ارتقای دانش، منش، نگرش و کنش حکمرانان فعلی کشور از طریق برگزاری دوره‌های حکمرانی کوتاه مدت و میان مدت» و همچنین «کمک به انتخاب شایسته حکمرانان و مدیران میانی از طریق تشکیل بانک اطلاعات حکمرانان و مدیران کلیدی کشور» و رسیدن به الگوی حکمرانی متعالی به امضا رسید.