گزارش تصویری نشست نخبگانی «بررسی ابعاد اعتلای نظام مدیریت منابع آب در جهت احیای حوضه آبریز زاینده رود»

نام عکاس: محمد جمشیدی نسب

شماره گزارش: 136039 سه شنبه 9 آذر 1400 761

نخستین نشست از سلسله نشست‌های نخبگانی پیرامون رفع چالش‌های حوضه آبریز زاینده‌رود با موضوع «بررسی ابعاد اعتلای نظام مدیریت منابع آب در جهت احیای حوضه آبریز زاینده‌رود» و با حضور مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت منابع آب دوشنبه هشتم آذر ۱۴۰۰ برگزار شد.

تصویر گزارش تصویری نشست نخبگانی «بررسی ابعاد اعتلای نظام مدیریت منابع آب در جهت احیای حوضه آبریز زاینده رود»