گزارش تصویری نشست نخبگانی «بررسی ابعاد اعتلای نظام حکمرانی آب در جهت احیای حوزه آبریز زاینده‌رود»

نام عکاس: محمد جمشیدی نسب

شماره گزارش: 136040 سه شنبه 9 آذر 1400 587

نشست نخبگانی«بررسی ابعاد اعتلای نظام حکمرانی آب در جهت احیای حوزه آبریز زاینده‌رود» با حضور دکتر خیاطیان رئیس مرکز و صاحبنظران این حوزه عصر دوشنبه هشتم آذر ۱۴۰۰ در محل این مرکز برگزار شد.

تصویر گزارش تصویری نشست نخبگانی «بررسی ابعاد اعتلای نظام حکمرانی آب در جهت احیای حوزه آبریز زاینده‌رود»