گزارش تصویری نشست «بررسی آینده کشاورزی حوضه آبریز زاینده‌رود»

نام عکاس: محمد جمشیدی نسب

شماره گزارش: 136041 سه شنبه 9 آذر 1400 709

در ادامه سلسله نشست‌های نخبگانی پیرامون ماموریت ویژه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در زمینه انجام مطالعات علمی احیای حوضه آبریز زاینده‌رود سومین نشست نخبگانی با عنوان«بررسی آینده کشاورزی حوضه آبریز زاینده‌رود» عصر دوشنبه نهم آذر ۱۴۰۰ برگزار شد.

تصویر گزارش تصویری نشست «بررسی آینده کشاورزی حوضه آبریز زاینده‌رود»