گزارش تصویری نشست «بررسی مسائل نخبگان کشور»

نام عکاس:

شماره گزارش: 136042 سه شنبه 9 آذر 1400 699

نخستین نشست از سلسه نشست‌های «بررسی مسائل نخبگان» به دعوت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و با حضور 6 نفر از استادان و صاحب‌نظران برجسته حوزه نخبگان کشور در محل دانشگاه امام صادق(ع) در روز دوشنبه 8 آذر 1400 برگزار شد.

تصویر گزارش تصویری نشست «بررسی مسائل نخبگان کشور»