گزارش تصویری چهارمین نشست نخبگانی با عنوان «نقش صنایع و فناوری در ایجاد و رفع چالش‌های حوضه آبریز زاینده‌رود»

نام عکاس: محمد جمشیدی نسب

شماره گزارش: 136045 دوشنبه 15 آذر 1400 485

در ادامه سلسله نشست‌های نخبگانی پیرامون ماموریت ویژه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در زمینه انجام مطالعات علمی احیای حوضه آبریز زاینده‌رود، چهارمین نشست نخبگانی با عنوان «نقش صنایع و فناوری در ایجاد و رفع چالش‌های حوضه آبریز زاینده‌رود» چهارشنبه دهم آذر ۱۴۰۰ با حضور جمعی از صاحبان صنایع و کارشناسان برگزار شد.

تصویر گزارش تصویری چهارمین نشست نخبگانی با عنوان «نقش صنایع و فناوری در ایجاد و رفع چالش‌های حوضه آبریز زاینده‌رود»