گزارش تصویری نشست «بررسی نظام نخبگانی کشور»

نام عکاس: محمد جمشیدی نسب

شماره گزارش: 136072 دوشنبه 22 آذر 1400 826

نشست «بررسی نظام نخبگانی کشور» با حضور استادان و کارشناسان این حوزه روز دوشنبه ۲۲ آدرماه ۱۴۰۰ به میزبانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.

تصویر گزارش تصویری نشست «بررسی نظام نخبگانی کشور»

نشست عصر روز 22ام - مسائل نخبگانی