گزارش تصویری نشست هم‌اندیشی با مدیران صنایع استان اصفهان

نام عکاس: محمد جمشیدنسب

شماره گزارش: 136080 دوشنبه 29 آذر 1400 694

در ادامه سلسله نشست‌های نخبگانی پیرامون ماموریت ویژه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در زمینه انجام مطالعات علمی احیای حوضه آبریز زاینده‌رود، نشست هم‌اندیشی با مدیران صنایع استان اصفهان در محل این مرکز برگزار شد.

تصویر گزارش تصویری نشست هم‌اندیشی با مدیران صنایع استان اصفهان