گزارش تصویری بازدید دکتر خیاطیان از نمایشگاه «هم‌افزایی برای مدیریت ایران ۱۴۰۱»

نام عکاس:

شماره گزارش: 136268 سه شنبه 4 مرداد 1401 360

در دومین روز از برپایی نخستین نمایشگاه و رویداد «هم‌افزایی برای مدیریت ایران ۱۴۰۱» رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری از این نمایشگاه بازدید کرد.

تصویر گزارش تصویری بازدید دکتر خیاطیان از نمایشگاه «هم‌افزایی برای مدیریت ایران ۱۴۰۱»

در جریان این بازدید دکتر محمدصادق خیاطیان از توانمندی‌ها و محصولات ارائه شده در این نمایشگاه در حوزه‌های بهداشت و سلامت، محیط زیست، آموزش و مشاوره و حکمرانی مردمی بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت‌های گروه‌های مردمی مختلف و حلقه‌های میانی در این حوزه‌ها قرار گرفت.