در ادامه برگزاری نشست‌های تخصصی و نخبگانی درباره «نقش حلقه‌های میانی در ارتباط بهتر و موثرتر دولت با مردم»، صبح یکشنبه همایش «جریان‌های حلقه‌های میانی؛ پیشران حکمرانی مردمی» با هدف تبیین راهکار‌ها و راهبرد‌های اجرایی تحقق نقش حلقه‌های میانی از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک و با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد.
ویدئو فیلم
کشورهای جنوب صحرای آفریقا از منابع طبیعی فراوانی مانند نفت و گاز برخوردارند که بالقوه اقتصاد آنها را از فقر رهایی می دهد. تولیدکنندگان نفت و گاز در صحرای آفریقا سیاست هایی ملی را برای پیشبرد توسعه اقتصادی پایدار و همه جانبه از طریق صنعت نفت و گاز اتخاذ و اجرا کرده اند. این سیاست ها عمدتاً به دلیل بی ثباتی سیاسی، زیرساخت های ضعیف، فساد، کمبود فناوری، کمبود سرمایه، و ناهماهنگی سیاست ها کم کارآمد یا نا کارآمد بوده اند. این نوشتار با استفاده از روش مطالعه موردی، شواهدی را نشان می دهد که سیاست های ملی برای توسعۀ صنایع نفت و گاز در کشورهای جنوب صحرای آفریقا مناسب و کافی نیستند. این مقاله به مرور وضعیت قانونگذاری و سیاستگذاری انرژی از دو جنبه می پردازد؛ اول سیاست گذاری داخلی کنیا و دوم سیاست گذاری منطقه شرق آفریقا با محوریت کنیا به عنوان قطب آتی تولید و صادرات نفت و گاز. سپس نتیجه می گیرد که کشورهای در حال توسعه باید سیاست منطقه ای را در چارچوب وسیع تری نظیر بلوک های اقتصادی منطقه ای اتخاذ و اجرا کنند. از طریق رویکرد منطقه ای، مناطقی مانند جامعۀ آفریقای شرقی می توانند مکانیزم های تأمین مالی و امکانات آموزشی را از طریق تجمیع اقتصادها فراهم کنند. این امر باعث می شود بازارهای داخلی بتوانند از طریق صنایع نفت و گاز با رعایت اصول عدالت یعنی شناخت همۀ ذینفعان، از توزیع برابر مزایا بهره مند شوند.

دکتر خیاطیان در همایش «جریان‌های حلقه‌های میانی؛ پیشران حکمرانی مردمی»:

حلقه‌های میانی جلوه‌ نوینی از حکمرانی مردمی در گام دوم انقلاب اسلامی است

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، حلقه‌های میانی را جلوه‌ نوینی از حکمرانی مردمی در گام دوم انقلاب اسلامی دانست و ابراز امیدواری کرد که با توسعه مبانی نظری و اندیشه‌ای جریان‌های میانی، زمینه‌سازی هرچه بیشتر برای استفاده از ظرفیت عظیم مردمی در کشور فراهم شود.
خبر خانه
در ادامه برگزاری نشست‌های تخصصی و نخبگانی درباره «نقش حلقه‌های میانی در ارتباط بهتر و موثرتر دولت با مردم»، صبح یکشنبه همایش «جریان‌های حلقه‌های میانی؛ پیشران حکمرانی مردمی» با هدف تبیین راهکار‌ها و راهبرد‌های اجرایی تحقق نقش حلقه‌های میانی از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک و با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد.
ویدئو فیلم
کشورهای جنوب صحرای آفریقا از منابع طبیعی فراوانی مانند نفت و گاز برخوردارند که بالقوه اقتصاد آنها را از فقر رهایی می دهد. تولیدکنندگان نفت و گاز در صحرای آفریقا سیاست هایی ملی را برای پیشبرد توسعه اقتصادی پایدار و همه جانبه از طریق صنعت نفت و گاز اتخاذ و اجرا کرده اند. این سیاست ها عمدتاً به دلیل بی ثباتی سیاسی، زیرساخت های ضعیف، فساد، کمبود فناوری، کمبود سرمایه، و ناهماهنگی سیاست ها کم کارآمد یا نا کارآمد بوده اند. این نوشتار با استفاده از روش مطالعه موردی، شواهدی را نشان می دهد که سیاست های ملی برای توسعۀ صنایع نفت و گاز در کشورهای جنوب صحرای آفریقا مناسب و کافی نیستند. این مقاله به مرور وضعیت قانونگذاری و سیاستگذاری انرژی از دو جنبه می پردازد؛ اول سیاست گذاری داخلی کنیا و دوم سیاست گذاری منطقه شرق آفریقا با محوریت کنیا به عنوان قطب آتی تولید و صادرات نفت و گاز. سپس نتیجه می گیرد که کشورهای در حال توسعه باید سیاست منطقه ای را در چارچوب وسیع تری نظیر بلوک های اقتصادی منطقه ای اتخاذ و اجرا کنند. از طریق رویکرد منطقه ای، مناطقی مانند جامعۀ آفریقای شرقی می توانند مکانیزم های تأمین مالی و امکانات آموزشی را از طریق تجمیع اقتصادها فراهم کنند. این امر باعث می شود بازارهای داخلی بتوانند از طریق صنایع نفت و گاز با رعایت اصول عدالت یعنی شناخت همۀ ذینفعان، از توزیع برابر مزایا بهره مند شوند.

دکتر خیاطیان در همایش «جریان‌های حلقه‌های میانی؛ پیشران حکمرانی مردمی»:

حلقه‌های میانی جلوه‌ نوینی از حکمرانی مردمی در گام دوم انقلاب اسلامی است

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، حلقه‌های میانی را جلوه‌ نوینی از حکمرانی مردمی در گام دوم انقلاب اسلامی دانست و ابراز امیدواری کرد که با توسعه مبانی نظری و اندیشه‌ای جریان‌های میانی، زمینه‌سازی هرچه بیشتر برای استفاده از ظرفیت عظیم مردمی در کشور فراهم شود.
خبر خانه
انتخابات پارلمانی لبنان که در هفته گذشته در این کشور برگزار شد از این جهت حائز اهمیت است که در پی دو سال بحران‌سازی بین‌المللی بر ضد محور مقاومت و مردم لبنان روی داد و طی آن کشور شاهد رویدادهای ویرانگری همچون انفجار بندر بیروت، بحران سوخت، بحران اقتصادی و ورشکستگی مالی، بحران های سیاسی پی در پی و همچنین جنگ رسانه‌ای و امنیتی پیچیده ای بود و از این رو نیروهای حامی‌محور ارتجاع عربی به این انتخابات به عنوان فرصتی برای تسویه حساب با مقاومت و تضعیف جایگاه آن نگاه می کردند. از جانب دیگر محور مقاومت نیز این انتخابات را آوردگاهی برای حفاظت از عقبه سیاسی خود در برابر هجمه ها و محافظت از دستاوردهای خود می‌دید و تلاش نمود از تمامی ‌ظرفیت های خود برای پیروزی در انتخابات بهره ببرد. از این جهت بررسی این انتخابات و تأثیرات سیاسی و اجتماعی این انتخابات بر آینده سیاسی این کشور از اهمیت خاصی برخوردار است.
خبر شمس
کشورهای غربی به ویژه آمریکا از چندین دهه قبل برای مجازات کشورهای غیرهمسو از ابزار تحریم و فشار اقتصادی استفاده می‌کنند. هرچند این فشارها بر اقتصاد کشورهای تحت تحریم تاثیرگذار بوده اما در بیشتر موارد، تحریم‌ها نه تنها باعث تغییر دیدگاه، رویکرد و سیاست این کشورها نشده بلکه آنها را در ادامه مسیر مصمم تر کرده است.
خبر اندیشکده‌های جهان
با آغاز جنگ در اوکراین، کشورهای غربی تحریم‌های همه جانبه‌ای را علیه روسیه اعمال کردند. این اقدام بر اقتصاد، تجارت و نظام مالی جهانی تأثیر گذاشت و سبب بروز نگرانی‌هایی در غرب در ارتباط با تعدیل نظام مالی جهانی شد. یکی از موضوعاتی که در این باره مورد بحث قرار گرفته است، وضعیت دلار آمریکا است.
خبر اندیشکده‌های جهان

دکتر خیاطیان در جمع دانشگاهیان شیراز:

دولت سیزدهم در حفظ نخبگان مصمم است

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم در حفظ نخبگان مصمم است، گفت: اساتید دانشگاه‌ها با تشکیل کارگروهی در زمینه نخبگان، همه ابعاد آن، از مسئله معیشت گرفته تا کرامت و اثربخشی را مورد بررسی قرار داده و به ما در دستیابی به یک راهبرد مشخص و عملیاتی کمک کنند.
خبر خانه