کرونا (کووید19) بیماری جدیدی است که می‌تواند ریه‌ها و مجاری تنفسی فرد را درگیر کند. با توجه به اهمیت این بیماری، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با هدف انتشار هرگونه اطلاعات در خصوص شناخت و مقابله با آن، اقدام به ترجمه و انتشار اطلاعاتی در این مورد کرده است.
خبر مطالعات کرونا

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری چین منتشر کرد:

پروتکل‌های پیشگیری و کنترل برای گروه‌ها و محیط‌های خاص

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری چین(Who-China Office) سال 2020 و پس از ظهور و انتشار ویروس کووید-19 برای آگاهی عموم مردم، اقدام به انتشار «پروتکل‌های پیشگیری و کنترل برای گروه‌ها و محیط‌های خاص» کرد. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با هدف انتشار هرگونه اطلاعات در خصوص شناخت و مقابله با این بیماری، اقدام به ترجمه و انتشار این پروتکل‌ها کرده است.
خبر مطالعات کرونا
هایپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مکان‌های پُر تردد و شلوغی هستند. چگونه می‌توان این مکان‌های شلوغ را در مقابل کرونا، ایمن کرد؟🔹مترجم: مجمدجواد صادقی‌نسب، رضا بنیادی🔹گوینده: سپیده بختیاری🔹تدوین: بابک بایسته🔹گروه زبان چینی دانشگاه تهران🔸مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
ویدئو مطالعات کرونا
این ویدئو را به #کودکان خود نشان دهید. در این کلیپ با زبان کودکانه، ویروس کرونا و نحوه مراقبت از خود در برابر آن، به کودکان آموزش داده می‌شود.🔹مترجم: محمد جواد صادقی نسب🔹گوینده: نرگس سراجیان تهرانی🔹تدوین: بابک بایسته🔹گروه زبان چینی دانشگاه تهران🔸مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
ویدئو مطالعات کرونا
در این ویدئوی کوتاه به والدین آموزش داده می‌شود با انجام چند اقدام ساده، از کودک خود در برابر ویروس کرونا مراقبت کنند.مترجم: سید علی اصغر موسویگوینده: زهرا ایمانیتدوین: بابک بایستهگروه زبان چینی دانشگاه تهرانمرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
ویدئو مطالعات کرونا
هنگام شیوع ویروس کرونا، امن‌ترین جا برای همه افراد، «خانه» است.مترجم: پرهام ذبیحیگوینده: زهرا ایمانیتدوین: بابک بایستهگروه زبان چینی دانشگاه تهرانمرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
ویدئو مطالعات کرونا

دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتلا به ویروس کووید-19 (ویروس کرونای جدید)

جلوتر از کووید-19 حرکت کنیم

با انتشار بیماری «کرونا-2019» در ایران و لزوم آگاهی از ماهیت این بیماری و توجه به نکات کلیدی در این زمینه، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با همکاری دانشگاه تهران (گروه زبان چینی) اقدام به ترجمه دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا19 با عنوان «جلوتر از کووید-19 حرکت کنیم» کرد که توسط جآنگ وِن‌هونگ در دانشگاه فودن شانگهای چین تهیه شده است.
خبر مطالعات کرونا