پروفسور والراشتاین در روز دهم اسفند ماه سال ،۱۳۹۲ مهمان مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری بود. همزمان با حضور ایشان در مرکز، ایمانوئل والراشتاین برای جمعی از کارشناسان و صاحب نظران دانشگاهی، به ایراد سخن پرداختند.
خبر شمس
«نقشه مهندسی فرهنگی کشور» سندی است که با هفت سال تلاش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ و در پی مطالبه مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۱ تدوین شده است. مقام معظم رهبری با توجه به مشکلات بخش فرهنگ و نقصان‌های مشاهده شده در آن از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواسته بودند تا نقشه‌ای برای حل این مشکلات و ایجاد پویایی لازم در فرهنگ کشور تدوین شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز از سال ۱۳۸۵ فعالیت جدی درخصوص تدوین نقشه مهندسی فرهنگی را آغاز کرده و در نهایت این سند در اواخر سال ۱۳۹۱ به تصویب این شورا رسیده است. با عنایت به مطالبه مقام معظم رهبری درخصوص این سند، و با توجه به ضرورت اجرایی شدن این نقشه، در روزهای ۲۶ و ۲۹ بهمن دو جلسه تخصصی با حضور فرهیختگان و متخصصان دانشگاهی در حوزه فرهنگ و سیاست‌گذاری فرهنگی، در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، به بحث و بررسی درباره محتوای این سند برگزار شد.
خبر شمس
در ادامه برگزاری نشست‌های تخصصی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، پنجمین نشست درخصوص «ناکارآمدی بوروکراسی در ایران و راهکارهای بهسازی ظرفیت دولت» در روز سه‌شنبه هفدهم دیماه ۱۳۹۲ برگزار شد. این نشست که با توجه به اهمیت مشکلات ساختاری نظام اداری و مدیریت عمومی، و تأثیر شدید این مشکلات بر ظرفیت دولت در ایران برگزار شد، شماری از استادان و محققان مسائل مدیریت، و هم‌چنین تعدادی از مدیرانی که در گذشته یا حال تجربه فعالیت در نظام اجرایی کشور را دارند، به بحث و بررسی مسائل مدیریت عمومی کشور پرداختند. در این نشست درباره چالش‌های دولت یازدهم در حوزه مدیریت عمومی، اولویت‌بندی مسائل نظام اداری، تحلیل تجربه سه دهه گذشته در مدیریت عمومی کشور، و برخی راهکارهای اصلاح نظام اداری بحث شد.
خبر شمس
با توجه به جایگاه مرکز بررسی‌های استراتژیک و ظرفیت بالقوه آن برای تأثیرگذاری بر فرایند تولید داده‌ها، اطلاعات و تحلیل‌های راهبردی، و تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری در کشور، به دنبال افزایش کیفیت و کمیت فعالیت‌های خود در حوزه‌های سیاست‌پژوهی، گفتمان‌سازی و اجماع‌سازی بر حول سیاست‌هاست. این مرکز هم‌چنین قصد دارد به مرکزی برای تعامل هر چه بیشتر مراکز مطالعات، نخبگان و سیاست‌پژوهان کشور با دولت باشد. از این‌رو در پی گسترش همکاری‌های خود با سایر مراکز پژوهشی و بالاخص مراکز مطالعات راهبردی است.
خبر شمس