بر اساس سند ارزیابی تهدیدات سالانه آمریکا، تهدیدات فراملی و جهانی قادرند امنیت ملی و منافع این کشور را به شکل مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار دهند و جز از مجرای همکاری‌های مؤثر بین‌المللی، نمی‌توان به ارائه پاسخ مناسب جهت حل آن‌ها امیدوار بود. تروریسم، تغییرات اقلیمی و مخاطرات زیست‌محیطی، تداوم شیوع کرونا، گسترش فساد، بهره‌گیری رقبا از فناوری‌های نوین، افزایش جرایم سازمان‌یافته و رشد میزان مهاجرت از مهمترین تهدیدات فراملی علیه آمریکا از منظر جامعه اطلاعاتی این کشور هستند.
خبر سیاست خارجی
اقدام آمریکایی‌ها در توقیف نفتکش ایرانی و مصادره آن، مشروعیت و مقبولیت بین‌المللی نداشته و برخلاف حقوق بین‌الملل، قوانین تجارت بین‌الملل و عبور و مرور دریایی و به عبارتی نوعی دزدی دریایی می‌باشد.
خلاصه سیاستی سیاست خارجی

تهدید هویت و تمدن، شهروندان سرگردان و هویت‌های بی‌ ملت!

از پرچم سیاه داعش تا پرچم سفید طالبان

با توجه به خیزش مجدد طالبان از دل خاکستر تروریسم 1994 تا 2001 خود و سیطره این فرقه بر افغانستان که همراه با نفی هویت افغانستان در شکل پرچم، موسیقی و ... بوده است، بررسی پرچم طالبان به عنوان نماد هویتی این گروه و شباهت‌های آن با هویت پرچم داعش را می‌توان در تضاد اساسی با سیاست هویت عصر کنونی و به عنوان مؤلفه یک جنگ هویت منطقه‌ای و جهانی بررسی نمود.
خبر سیاست خارجی
بر اساس سند ارزیابی تهدیدات سالانه آمریکا، تهدیدات فراملی و جهانی قادرند امنیت ملی و منافع این کشور را به شکل مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار دهند و جز از مجرای همکاری‌های مؤثر بین‌المللی، نمی‌توان به ارائه پاسخ مناسب جهت حل آن‌ها امیدوار بود. تروریسم، تغییرات اقلیمی و مخاطرات زیست‌محیطی، تداوم شیوع کرونا، گسترش فساد، بهره‌گیری رقبا از فناوری‌های نوین، افزایش جرایم سازمان‌یافته و رشد میزان مهاجرت از مهمترین تهدیدات فراملی علیه آمریکا از منظر جامعه اطلاعاتی این کشور هستند.
خبر سیاست خارجی
اقدام آمریکایی‌ها در توقیف نفتکش ایرانی و مصادره آن، مشروعیت و مقبولیت بین‌المللی نداشته و برخلاف حقوق بین‌الملل، قوانین تجارت بین‌الملل و عبور و مرور دریایی و به عبارتی نوعی دزدی دریایی می‌باشد.
خلاصه سیاستی سیاست خارجی
در بحبوحه آغاز مجدد مذاکرات احیای تواقنامه برجام، تبیین مطلوبیت مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی درخصوص موضوع هسته ای ایران و پیش بینی چشم‌انداز رویکرد مشترک احتمالی آمریکا علیه ایران در مذاکرات آتی، ضروری به نظر می‌رسد که این یادداشت به آن می‌پردازد.
خلاصه سیاستی سیاست خارجی
علت اصرار و فرافکنی کشورهای غربی و آژانس در خصوص سایت آسیب‌دیده تسای کرج چه می‌تواند باشد و در سوی مقابل علت مخالفت ایران با تعویض کارت‌های حافظه نظارتی آژانس در سایت مزبور از چه جهت است؟
خلاصه سیاستی سیاست خارجی

تهدید هویت و تمدن، شهروندان سرگردان و هویت‌های بی‌ ملت!

از پرچم سیاه داعش تا پرچم سفید طالبان

با توجه به خیزش مجدد طالبان از دل خاکستر تروریسم 1994 تا 2001 خود و سیطره این فرقه بر افغانستان که همراه با نفی هویت افغانستان در شکل پرچم، موسیقی و ... بوده است، بررسی پرچم طالبان به عنوان نماد هویتی این گروه و شباهت‌های آن با هویت پرچم داعش را می‌توان در تضاد اساسی با سیاست هویت عصر کنونی و به عنوان مؤلفه یک جنگ هویت منطقه‌ای و جهانی بررسی نمود.
خبر سیاست خارجی
ناتوانی سیاستگذاران ارشد جهانی از مقابله و کنترل چالش‌ها و بحران‌هایی مانند کروناویروس و تغییرات اقلیمی شدید کنونی که به شورش، آشوب و انقلاب اقلیمی گرایش دارند را می‌توان جلوه‌ای از برگشت بشریت از قله پیشرفت و توسعه به سوی دره‌های تاریک تاریخ زندگی بشریت دانست.
مرور سیاستی سیاست خارجی