مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری وبیناری با موضوع «کاربست رویکرد شبکه در مواجهه و مدیریت مسائل عمومی در فرآیند سیاستگذاری بخش عمومی» روز دوشنبه بیست‌وسوم فروردین 1400 از ساعت 14 تا 16 با سخنرانی آقای دکتر سیدمصطفی جلیلی برگزار خواهد کرد.علاقه مندان برای ورود به جلسه می‌توانند به نشانی‌های اینترنتی زیر مراجعه کنند:www.aparat.com/saarmedia.ir/livehttps://www.skyroom.online/ch/css.ir/krshm
رویداد رویدادهای مركز

از سلسله نشست‌های تخصصی ارائه گزارش عملکرد دولت تدبیر و امید؛ «به مردم، برای مردم»

تعاون، شفافیت، نوآوری و حمایت‌های هوشمند

اولین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی ارائه گزارش عملکرد دولت تدبیر و امید؛«به مردم، برای مردم» با عنوان «تعاون، شفافیت، نوآوری و حمایت‌های هوشمند» با سخنرانی آقای محمدجعفر کبیری(معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) برگزار می‌شود.زمان: سه‌شنبه 28 بهمن 1399ساعت: 15 تا 17لینک پخش زنده این نشست:https://www.aparat.com/saarmedia.ir/livehttps://www.skyroom.online/ch/css.ir/tshnh
رویداد عمومی
تنها راه قطعی کاهش ضریب شیوع بیماری، ایجاد ایمنی جمعی است. برای این موضوع لازم است دست‌کم 65 درصد از جمعیت در برابر ویروس مصون باشند. ایمنی جمعی از دو طریق ممکن است. نخستین راه که در اوایل ظهور بیماری مطرح بود ابتلای اکثریت جامعه به بیماری است. کمی پس از ظهور بیماری در چین و سپس اسپانیا مشخص شد که مصونیت از طریق آلودگی به ویروس، در برخی افراد به‌وجود نمی‌آید و در برخی دیگر مدت زمان نامعلومی دارد. همچنین هزینه‌های مالی، جانی، درمانی و عوارض بلندمدت بیماری به‌قدری زیاد است که این سیاست را به‌کلی از توجه خارج می‌سازد. راه حل دیگر واکسیناسیون سراسری است. واکسیناسیون علاوه بر منابع مالی و انسانی، نیازمند همکاری اقشار مختلف بوده و در طرح‌ریزی آن باید جنبه‌های مختلفی دیده شود. این گزارش به نکاتی در زمینه نحوه آگاهی‌رسانی، انواع واکسن‌های مورد استفاده، شبیه‌سازی توزیع و دریافت بازخورد، سیاستگذاری صنایع مرتبط با اجرای واکسیناسیون، بررسی افراد واکسینه‌شده و اولویت‌بندی گروه‌ها جهت واکسیناسیون می‌پردازد.
خبر مطالعات کرونا

فراتحلیل انتقادی مطالعات انجام شده در زمینه مشارکت سیاسی در ایران

ایرانیان و مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی شهروندان، برای استقرار، حفظ و استمرار دموکراسی امری حیاتی است. در نتیجه، تحقیقات بسیاری در زمینه عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی در ایران انجام شده است که هر یک، از نظرگاهی خاص، به موضوع پرداخته‌اند.بر این اساس و با توجه به اهمیت فهم یکپارچه دلایل مشارکت سیاسی شهروندان، در این مطالعه تلاش شده است با اتخاذ رویکرد فراتحلیل انتقادی، به بررسی مطالعات انجام شده پرداخته شود.
پس از ارائه پیشنهاد مرکز بررسی های استراتژیک مبنی بر مغذی سازی آرد در راستای تقویت امنیت غذایی و مقابله با بیماری کرونا رییس جمهور از وزیر کشاورزی خواست تا این پیشنهاد بررسی شود.
خبر عمومی

مسأله‌شناسی ساختارها و نهادهای آب ایران

آسیب‌شناسی شورایعالی آب

تقابل یا سازگاری با مسائل نوظهور آب کشور از سال 1381 بر عهده شورای عالی آب گذاشته شده است. این شورا بر اساس ماده 10 قانون تشکیل جهاد کشاورزی مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی و به منظور «هماهنگیِ سیاستگذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور» تشکیل شد و بعد از یک دوره رخوت در دولت‌های نهم و دهم، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مجدداً احیا شد.نقطه کانونی چالش‌های شورایعالی آب، مسائل آب کشور است. در راستای این چالش‌ها دو مجموعه سؤال اساسی قابل طرح است:1- عملکرد شورای عالی آب2- لزوم ادامه کار شورابرای پاسخ به این پرسش‌ها نیاز است ابتدا شرح وظایف شورای عالی آب تبیین شود. سپس به بررسی تناقضات و تداخلات احتمالی در مفاد شرح وظایف آن پرداخته شود و پس از آن نقاط تضاد میان هدف، شرح وظایف و مصوبات شورا مورد بررسی قرار گیرد.
خبر عمومی