دکتر خیاطیان در نشست هم‌اندیشی دبیران استانی قرارگاه جهادی گام دوم انقلاب:

«گام دوم انقلاب» نیازمند یک حرکت عمومی منضبط است

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، تحقق اهداف ترسیم شده برای گام دوم انقلاب اسلامی را در گروی یک حرکت عمومی نظام‌مند و منضبط دانست و بر اهمیت حلقه‌های میانی در شکل‌گیری این حرکت تاکید کرد.
خبر گزارش نشست
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک اهمیت روندپژوهی و آینده‌پژوهی را در هندسه سیاستگذاری کشور مورد تاکید قرار داد و از اهتمام جدی این مرکز برای مطالعه، پژوهش و افق‌گشایی در این حوزه خبر داد.
خبر گزارش نشست

دکتر خیاطیان در نشست تخصصی «اقتصاد مقاومتی؛ از نظر تا عمل»:

برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نسخه عملیاتی نیازمندیم

رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با اشاره به لزوم تهیه نقشه راه اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: باید از نظریه‌پردازی در این زمینه عبور کرده و چارچوب و نسخه عملیاتی برای اجرای این سیاست‌ها در همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ارائه دهیم.
خبر گزارش نشست

دکتر خیاطیان در نشست هم‌اندیشی دبیران استانی قرارگاه جهادی گام دوم انقلاب:

«گام دوم انقلاب» نیازمند یک حرکت عمومی منضبط است

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، تحقق اهداف ترسیم شده برای گام دوم انقلاب اسلامی را در گروی یک حرکت عمومی نظام‌مند و منضبط دانست و بر اهمیت حلقه‌های میانی در شکل‌گیری این حرکت تاکید کرد.
خبر گزارش نشست
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک اهمیت روندپژوهی و آینده‌پژوهی را در هندسه سیاستگذاری کشور مورد تاکید قرار داد و از اهتمام جدی این مرکز برای مطالعه، پژوهش و افق‌گشایی در این حوزه خبر داد.
خبر گزارش نشست

دکتر خیاطیان در نشست تخصصی «اقتصاد مقاومتی؛ از نظر تا عمل»:

برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نسخه عملیاتی نیازمندیم

رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با اشاره به لزوم تهیه نقشه راه اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: باید از نظریه‌پردازی در این زمینه عبور کرده و چارچوب و نسخه عملیاتی برای اجرای این سیاست‌ها در همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ارائه دهیم.
خبر گزارش نشست
نشست «بررسی چالش‌ها و راهکارهای ارتقای بهره‌وری در نظام آموزش عالی» با حضور مسئولان و کارشناسان این حوزه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر گزارش نشست
کتاب «چالش‌ها و راهکارهای بهبود توانبخشی فرآیند اثرات محیط زیستی در ایران» با حضور معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و جمعی از مدیران دولتی و فعالان حوزه محیط زیست روز سه‌شنبه 18 بهمن ماه جاری در محل این مرکز رونمایی شد.
خبر گزارش نشست
دومین نشست «بررسی ابعاد موضوع کار کودکان در فضای مجازی» با حضور مقامات، کارشناسان و کنشگران حوزه آسیب‌های اجتماعی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر گزارش نشست
نشست بررسی موانع ساختاری کاربست سرمایه اجتماعی در کشور پیش از ظهر امروز چهارشنبه 12 بهمن ماه جاری با حضور کارشناسان این حوزه و مسئولان ذی‌ربط در دستگاه‌های اجرایی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر گزارش نشست
از سلسله نشست‌های چهارمین همایش ملی «توسعه سواحل مکران با محوریت حکمرانی و تاکید بر دیپلماسی و اقتصاد دریامحور»، پیش نشست هفتم این همایش با عنوان «جایگاه کشاورزی، شیلات و بنادر در توسعه سواحل مکران» بعدازظهر دوشنبه 10 بهمن ماه با حضور کارشناسان و مسئولان ذیربط از نهادها و دستگاه‌های مختلف اجرایی به صورت مجازی و حضوری در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر گزارش نشست