مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر کرد:

بینابین تاب‌آوری و انقلاب: ثبات رژیم‌ها در کشورهای پادشاهی خلیج‌فارس

این کتاب به بررسی پیامدهای قیام‌های سال ۲۰۱۱ در کشورهای جمهوری عربی در مقایسه با حکومت‌های پادشاهی پرداخته و خلاصه‌ای از اینکه قیام‌های مذکور چه تأثیری بر حکومت‌های پادشاهی گذاشتند (و همچنان می‌گذارند) ارائه می‌کند، و نیز اینکه هر دو نوع رژیم چه واکنشی به جنبش اعتراضی هم در داخل و هم در ورای مرزهای خود نشان دادند.همچنین ساختارهای منحصربه‌فرد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حکومت‌های پادشاهی خلیج‌فارس را بررسی کرده و ضمن بررسی منشأهای بی‌ثباتی که بین کشورهای پادشاهی مشترک است پرداخته و به طور ویژه روی وابستگی به نفت، شبه‌نظامیان اسلام‌گرای سنی، چالش‌های جمعیتی اپوزیسیون فعال شیعی، چالش‌های جانشینی(پادشاهان)، و عصر اعتراضات مجازی تمرکز می‌کند و همچنین نشان می‌دهد که چرا نظریه دولت رانتی برای تعیین نتایج در دوران بعد از بیداری اسلامی کاملا مناسب نیست. در ادامه تحلیلگران عوامل دیگری را نیز به شمار می‌آورند: قدرت دین، سنت و حکومت به مثابه ابزارهای مشروعیت، اثربخشی تعدی و ارعاب جهت جلوگیری از ناآرامی اجتماعی، تأثیر حمایت‌های خارجی منطقه‌ای و بین‌المللی در حفظ وضعیت موجود، و قدرت جریان تبلیغاتی «ستون پنجم»؛ عواملی که مسأله بقای حکومت‌های پادشاهی تا به امروز را بیشتر روشن می‌سازند.
خبر کتاب

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر کرد:

جنگ سرد در جهان اسلام: ایران، عربستان و جدال برای هژمونی در خاورمیانه

کتاب «جنگ سرد در جهان اسلام: ایران، عربستان و جدال برای هژمونی در خاورمیانه» توسط دیلیپ هیرو روزنامه‌نگار و مورخ نگاشته شده است. وی کوشیده است در این پژوهش روابط و اختلافات ایران و عربستان را در زمینه‌ای تاریخی جست‌وجو کند. لذا تحلیل خود را از آنچه جنگ سرد ایران و عربستان نامیده، بر بستری از توصیفات تاریخی بنا کرده است.
خبر کتاب

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر کرد:

مجموعه گزارش‌های کمیته ملی رصد تحریم در دولت دوازدهم

با آغاز دور جدید تحریم‌های ظالمانه دولت ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷، طیف وسیعی از تحریم‌های سیاسی و اقتصادی وضع شد. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری بنا بر مأموریت ابلاغی، تلاش کرد با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، موضوع تحریم‌های اخیر را مورد بررسی و واکاوی پژوهشی قرار دهد که در این کتاب بخشی از گزارش‌های مربوطه گردآوری و تدوین شده است.
خبر کتاب

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر کرد:

بینابین تاب‌آوری و انقلاب: ثبات رژیم‌ها در کشورهای پادشاهی خلیج‌فارس

این کتاب به بررسی پیامدهای قیام‌های سال ۲۰۱۱ در کشورهای جمهوری عربی در مقایسه با حکومت‌های پادشاهی پرداخته و خلاصه‌ای از اینکه قیام‌های مذکور چه تأثیری بر حکومت‌های پادشاهی گذاشتند (و همچنان می‌گذارند) ارائه می‌کند، و نیز اینکه هر دو نوع رژیم چه واکنشی به جنبش اعتراضی هم در داخل و هم در ورای مرزهای خود نشان دادند.همچنین ساختارهای منحصربه‌فرد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حکومت‌های پادشاهی خلیج‌فارس را بررسی کرده و ضمن بررسی منشأهای بی‌ثباتی که بین کشورهای پادشاهی مشترک است پرداخته و به طور ویژه روی وابستگی به نفت، شبه‌نظامیان اسلام‌گرای سنی، چالش‌های جمعیتی اپوزیسیون فعال شیعی، چالش‌های جانشینی(پادشاهان)، و عصر اعتراضات مجازی تمرکز می‌کند و همچنین نشان می‌دهد که چرا نظریه دولت رانتی برای تعیین نتایج در دوران بعد از بیداری اسلامی کاملا مناسب نیست. در ادامه تحلیلگران عوامل دیگری را نیز به شمار می‌آورند: قدرت دین، سنت و حکومت به مثابه ابزارهای مشروعیت، اثربخشی تعدی و ارعاب جهت جلوگیری از ناآرامی اجتماعی، تأثیر حمایت‌های خارجی منطقه‌ای و بین‌المللی در حفظ وضعیت موجود، و قدرت جریان تبلیغاتی «ستون پنجم»؛ عواملی که مسأله بقای حکومت‌های پادشاهی تا به امروز را بیشتر روشن می‌سازند.
خبر کتاب

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر کرد:

جنگ سرد در جهان اسلام: ایران، عربستان و جدال برای هژمونی در خاورمیانه

کتاب «جنگ سرد در جهان اسلام: ایران، عربستان و جدال برای هژمونی در خاورمیانه» توسط دیلیپ هیرو روزنامه‌نگار و مورخ نگاشته شده است. وی کوشیده است در این پژوهش روابط و اختلافات ایران و عربستان را در زمینه‌ای تاریخی جست‌وجو کند. لذا تحلیل خود را از آنچه جنگ سرد ایران و عربستان نامیده، بر بستری از توصیفات تاریخی بنا کرده است.
خبر کتاب

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر کرد:

مجموعه گزارش‌های کمیته ملی رصد تحریم در دولت دوازدهم

با آغاز دور جدید تحریم‌های ظالمانه دولت ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷، طیف وسیعی از تحریم‌های سیاسی و اقتصادی وضع شد. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری بنا بر مأموریت ابلاغی، تلاش کرد با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، موضوع تحریم‌های اخیر را مورد بررسی و واکاوی پژوهشی قرار دهد که در این کتاب بخشی از گزارش‌های مربوطه گردآوری و تدوین شده است.
خبر کتاب

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر کرد:

نظریه حکمرانی اعتدالی

در این اثر عقبه و مبانی حکمرانی اعتدالی در اندیشه ایرانی، و گرایشات عقلی و فلسفی، حکمی و فقهی آن مورد واکاوی قرار گرفته است. همچنین تحولات فرهنگ استراتژیک در تاریخ ایران و نسبت به آن با حکمرانی اعتدالی مورد تاکید بوده است. نویسنده در ادامه خطوط نظریه حکمرانی اعتدالی را به عنوان عامل تضمین‌گر بقا، توسعه و امنیت ایران اسلامی در سنت حکمرانی ایران و با رعایت قواعد منطقی و روش‌شناختی به بحث گذاشته است.
خبر کتاب

از کتاب‌های در دست انتشار مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری:

چرا افغانستان (برای ایران) مهم است؟

کتاب «چرا افغانستان(برای ایران) مهم است» به اهتمام امیر هاشمی‌مقدم توسط انتشارات کتاب راهبرد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در پنج بخش و 277 صفحه در سال 1400-1398 نگارش شده است.
خبر کتاب

از کتاب‌های در دست انتشار مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری:

بازطراحی نظام حکمرانی و سیاستگذاری در عصر انقلاب چهارم صنعتی

این رویکرد که قوانین و مقررات می‌توانند به آهستگی و با تأمل ساخته شوند و بعد به همان صورت و بدون هیچ تغییری برای مدتی طولانی باقی بمانند، در عصر دیجیتال دیگر جایگاهی ندارد و نیازمند تغییر و بازنگری است.کتاب پیش رو ترجمه 11 مقاله با محوریت تأثیر انقلاب چهارم صنعتی بر فرآیندهای سیاستگذاری و نظام حکمرانی است که ضمن بررسی چالش‌های قانونگذاری در فضای عصر دیجیتال و انقلاب چهارم صنعتی به معرفی فرآیند تحول رویکردها و ابزارهای سیاستگذاری و مرور تجربیات سایر کشورها می‌پردازد.
خبر کتاب

واقعیات و اقدامات ملی مرتبط با شیوع بیماری کووید19

مواجهه با کرونا در ایران

این گزارش به لحاظ پایان دوره مسئولیت دولت دوازدهم تهیه شده و به مهم‌ترین رویدادها و اطلاعات مربوط به بیماری کرونا در کشور می‌پردازد و در آن، ضمن حفظ موضع روایت‌گونه از ابتدای ورود ویروس به کشور تا مقطع فعلی، تلاش شده است روندهای فعال در مقاطع مختلف این بازه زمانی و همچنین عوامل دخیل در تضعیف یا تقویت بیماری -به نحوی که جایگاه آنها و ارتباط‌شان باهم، در فضای کلی مدیریت بیماری در کشور مشخص شود- بازنمایی شود.
خبر مطالعات کرونا