یکی از پروژه‌های تحقیقاتی-سیاستی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، تدوین متن پیشنهادی قانون جامع مهاجرت جمهوری اسلامی ایران است. این پروژه با همکاری انجمن دیاران در دست اجرا است. روز چهارشنبه ۲۳ تیر ماه سال ۱۴۰۰ فاز اول این پروژه توسط مجریان و با حضور دکتر ابراهیم حاجیانی، معاون اجرایی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر عمومی
متن «آموزش به مثابه کالای اشتراکی» بخشی از کتاب «بازاندیشی در آموزش » است (تهیه شده توسط یونسکو)، پیشنهادی برای بازتعریف آموزش غیر پایه به عنوان «کالای اشتراکی» ارائه داده است. سوا از اینکه با انگاره کالای اشتراکی به عنوان یک هنجار سیاستگذارانه مخالف یا موافق باشیم، این تعریف از آموزش عمومی کمک خواهد کرد تا مخاطب ایرانی نسبت به تحولات در عرضه و تقاضای آموزشی حساس تر شده و فهم متفاوتی از سیاستگذاری آموزشی در عصر اطلاعات به دست آورد.
خبر سیاست اجتماعی و فرهنگی
موضوع «بررسی چالش‌های نظام سنجش و پذیرش» از سال ۱۳97 در دستور کار مرکز بررسی‌های استراتژیک بوده و طی جلسات متعددی با حضور سیاستگذاران و کارشناسان از نهادهای مرتبط ازجمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان سنجش آموزش کشور، شورای عالی آموزش‌وپرورش، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، مدرسان مؤسسات آموزشی و مراکز مشاوره تحصیلی، ناشران، مدیران مراکز آموزشی و اساتید دانشگاه در حوزه‌های مختلف آموزش، پژوهش و سنجش مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
یکی از پروژه‌های تحقیقاتی-سیاستی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، تدوین متن پیشنهادی قانون جامع مهاجرت جمهوری اسلامی ایران است. این پروژه با همکاری انجمن دیاران در دست اجرا است. روز چهارشنبه ۲۳ تیر ماه سال ۱۴۰۰ فاز اول این پروژه توسط مجریان و با حضور دکتر ابراهیم حاجیانی، معاون اجرایی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر عمومی
متن «آموزش به مثابه کالای اشتراکی» بخشی از کتاب «بازاندیشی در آموزش » است (تهیه شده توسط یونسکو)، پیشنهادی برای بازتعریف آموزش غیر پایه به عنوان «کالای اشتراکی» ارائه داده است. سوا از اینکه با انگاره کالای اشتراکی به عنوان یک هنجار سیاستگذارانه مخالف یا موافق باشیم، این تعریف از آموزش عمومی کمک خواهد کرد تا مخاطب ایرانی نسبت به تحولات در عرضه و تقاضای آموزشی حساس تر شده و فهم متفاوتی از سیاستگذاری آموزشی در عصر اطلاعات به دست آورد.
خبر سیاست اجتماعی و فرهنگی
موضوع «بررسی چالش‌های نظام سنجش و پذیرش» از سال ۱۳97 در دستور کار مرکز بررسی‌های استراتژیک بوده و طی جلسات متعددی با حضور سیاستگذاران و کارشناسان از نهادهای مرتبط ازجمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان سنجش آموزش کشور، شورای عالی آموزش‌وپرورش، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، مدرسان مؤسسات آموزشی و مراکز مشاوره تحصیلی، ناشران، مدیران مراکز آموزشی و اساتید دانشگاه در حوزه‌های مختلف آموزش، پژوهش و سنجش مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
طرح «بازنشستگی پیش‌ازموعد»، در ۲۷ آبان ماه 1399 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. دلایل توجیهی برای ارائه این طرح کمک به بازار کار و اشتغال جوانان و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها عنوان شده بود. بر اساس طرح جدید، برای ایجاد زمینه بازنشستگی پیش‌ازموعد کارکنان دولتی، آقایان با ۲۵ سال و بانوان با ۲۰ سال سابقه کار می‌توانستند بازنشسته شوند. البته، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با کلیات این طرح مخالفت کردند، اما نظر به اینکه ارائه چنین طرح‌ها و قوانینی در طول حیات صندوق‌های بازنشستگی کشور سابقه‌ای طولانی دارد، موسسه پژوهش تامین اجتماعی اقدام به تهیه گزارش پیش‌رو تحت عنوان «پیامدها و ابعاد بازنشستگی پیش‌ازموعد بر اقتصاد و صندوق‌های بازنشستگی» کرد تا ابعاد مختلف این طرح سنجیده شود.
خبر عمومی

دوگانۀ اولویت آموزش و بهداشت در دوران شیوع کرونا

شبیه‌سازی علمی تأثیر بازگشایی مدارس بر شرایط شیوع کرونا در شهر تهران

پژوهش «شبیه‌سازی علمی تأثیر بازگشایی مدارس بر شرایط شیوع کرونا در شهر تهران» در جهت ارزیابی علمی تأثیر بازگشایی مدارس بر شیوع کرونا و همچنین مقایسه عملکرد کشورهایی که تلفات بالایی در دوران کرونا داشته‌اند تهیه شده است.
خبر مطالعات کرونا
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری وبیناری با موضوع «مدل منطقه‌گرایی پارادیپلماتیک از چشم‌انداز ایران فرهنگی» روز دوشنبه بیست‌وسوم فروردین 1400 از ساعت 10 تا 12 با سخنرانی آقای دکتر علی‌اشرف نظری و خانم دکتر مریم خالقی‌نژاد برگزار خواهد کرد.علاقه مندان برای ورود به جلسه می‌توانند به نشانی‌های اینترنتی زیر مراجعه کنند:www.aparat.com/saarmedia.ir/livehttps://www.skyroom.online/ch/css.ir/mmpara
رویداد رویدادهای مركز