شناسه خبر: 113061

دوشنبه 27 اسفند 1397 09:32

به مناسبت سفر ریاست محترم‌ جمهوری به استان بوشهر منتشر می‌شود:

استان امید

یکی از مهمترین مزایای سفرهای استانی این است که حضور مستقیم رئیس‌جمهور، معاونین ایشان و وزرا فرصتی مناسب برای مردم و مسئولان استانی فراهم می‌آورد تا به بیان مشکلات، نیازمندی‌ها و توانمندی‌‌های مغفول استان‌ها بپردازند. سفر کاروان تدبیر و امید به استان بوشهر می‌تواند ضمن کوتاه‌کردن مسیر برطرف‌کردن برخی از مشکلات و نارسایی‌‌های این استان، امید به جهش توسعه‌ای را در دل مردمان شریف و سزاوار این استان ایجاد نماید.

مجلد حاضر کوشیده است تا وضعیت استان بوشهر را در یک چشم‌انداز چند بعدی‌نگر و در عین حال دقیق، در بازه‌ی قریب به6 ساله‌ی دولت تدبیر و امید، مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. در این تلاش از مجموعه نظرات نخبگان استان، گزارش‌های ملی و استانی، نظرات مردم و نیز مطالب منتشر شده در نشریات استان بهره گرفته شده است تا تصویری هرچه دقیق‌تر از وضعیت استان در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، زیست‌محیطی و... به ریاست محترم جمهوری ارائه شود. در بخش بعدی این مجلد ضمن آسیب‌شناسی ابعاد مختلف توسعه در استان سعی شده است تا با همفکری و اخذ نظرات نخبگان استان و نیز استفاده از داده‌های مطالعاتی و پژوهشی راهکارهایی جهت برطرف‌ساختن مشکلات و نارسایی‌های استان پیشنهاد گردد و راهکارهایی نیز جهت استفاده‌ی هرچه بهینه‌تر از توانمندی‌های مغفول استان غنی و ثروت‌خیز بوشهر به دست داده شود.

مجلد حاضر از 4 بخش اصلی و زیر موضوعات آن تشکیل شده است:

۱. تحلیل وضعیت حکمرانی- سیاستی استان بوشهر

۲. وضعیت استان بوشهر از دریچه پژوهش‌های اجتماعی

۳. وضعیت استان بوشهر از دریچه رسانه‌های ملی و محلی؛ به طور کلی ۵ مسئله اصلی ( اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی) که بیشتر از سایر مسائل در بین نشریات انعکاس داشته­‌اند شامل:

- حوزه اجتماعی-فرهنگی به ترتیب اولویت:

- حوزه اقتصادی به ترتیب اولویت:

۴. مساله‌شناسی پایداری در استان بوشهر

برای دریافت و مطالعه «بسته خبری تحلیلی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری درباره استان بوشهر» از لینک دانلود زیر استفاده کنید.