شناسه خبر: 113698

چهارشنبه 20 اسفند 1393 11:30

اولین جلسه اتاق فکر استان قم

پس‌ازآن حامد نادری مدیر اجرایی اتاق فکر استان قم توضیحات کامل‌تر را در قالب فایل‌های پاورپوینت به سمع و نظر حضار در جلسه رساند. در این جلسه بررسی اهداف و مأموریت اتاق‌های فکر، ساختار تشکیلاتی و کارگروه‌های تخصصی که موردنیاز هستند موردبررسی و تحلیل حاضرین قرار گرفت و در ادامه جلسه نقشه راه و بررسی و تحلیل روش‌های مسئله یابی، چگونگی ارائه خروجی‌های اتاق فکر و محصولات اتاق‌های فکر و نحوه استفاده از فعالین اجتماعی و نخبگان استانی و تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد از مهم‌ترین و داغ‌ترین مباحث مطرح‌شده در جلسه اتاق فکر استان قم بود.

همچنین در این جلسه 5 کارگروه اعضای خود را شناختند و مقرر گردید مسئولین هر کارگروه اعضای پیشنهادی خود را به اتاق معرفی و پس از تایید نهایی از ایشان برای حضور در جلسات کارگروه دعوت به عمل آید. در پایان جلسه دکتر آخوندی با یادآوری و تذکر مجدد اهمیت اتاق‌های فکر استانی و سهم مهمی که اتاق فکر استان قم می‌تواند در عرصه تصمیم‌گیری‌های کلان استان داشته باشد از همه اعضای جلسه درخواست کردند اساتید، نخبگان و فعالان اجتماعی را که در اطراف خود می‌شناسند دعوت کنند تا در اتاق فکر از نظرات و ایده‌های ایشان استفاده گردد.