شناسه خبر: 115113

شنبه 23 فروردین 1399 12:39

اصلاح نظام تأمین مالی بهداشت و درمان گام‌به‌گام به سوی پایدارسازی طرح تحول جامع نظام سلامت

نقطه آغاز آشکار شدن مسائل مرتبط با «طرح تحول جامع نظام سلامت» (از این به بعد، طرح تحول)، مناقشه پدید آمده میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (از این به بعد وزارت بهداشت) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (از این به بعد وزارت رفاه) و سازمان‌های بیمه‌گر مرتبط با وزارت رفاه (سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایرانیان) بر سر تأمین مالی طرح تحول جامع نظام سلامت بود.

مسأله تأمین مالی طرح تحول سلامت به تدریج در رسانه‌ها و فضای عمومی شدت گرفت و در قالب درخواست وزارت بهداشت برای تجمیع بیمه‌ها مطرح شد. این گزارش قصد ندارد به محتوای رسانه‌ای مدعاهای مطرح‌شده از سوی طرفین بپردازد، بلکه بیش از هر چیز بر ماهیت مسأله پدید آمده تمرکز کرده و آن را در سطحی راهبردی و به منظور تضمین پایدارسازی تأمین مالی نظام بهداشت و درمان و طرح تحول بررسی می‌کند.

گزارش حاضر بر مفروضات بسیار مهمی بنا شده است که عبارتند از:

1- مردم به مداخله دولت در نظام سلامت به منظور تعدیل فشارهای وارده بر ایشان احتیاج داشته‌اند.

2- طرح تحول بزرگ‌ترین پروژه اجتماعی دولت است که رضایتمندی مردم از نظام را به همراه داشته و ضروری است پایداری و تداوم آن تضمین شود.

3- ضروری است اصلاحات در طرح تحول به نحوی صورت گیرد که خدمات‌رسانی قطع نشده، به شکل محسوسی تضعیف نشود و درعین‌حال هزینه‌های اجرای طرح به نحوی تعدیل گردد که تأمین مالی طرح پایدار شود.

گزارش حاضر بر اساس مفروضات فوق، ابتدا به آسیب‌شناسی طرح تحول پرداخته و توضیح می‌دهد که چگونه مسأله تأمین مالی و مناقشه بروز کرده میان وزارت بهداشت و وزارت رفاه، بر اثر روند اجرای طرح پدید آمده است. سپس راهکارهای اصلاح طرح تحول به منظور پایدارسازی آن بررسی می‌شود. این گزارش در نهایت راهکارهایی گام‌به‌گام برای رفع مناقشه و حرکت به سوی ارتقای تأمین مالی پایدار نظام بهداشت و درمان ارائه می‌کند.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.