شناسه خبر: 115116

دوشنبه 25 فروردین 1399 09:52

مرکز بررسی‌های استراتژیک منتشر کرد:

فرصت‌ها و چالش‌های برنامه جامع تحول نظام سلامت (خلاصه گزارش نشست تخصصی)

مرکز بررسی‌های استراتژیک برای بررسی ابعاد مختلف این طرح و بازنمایی واقع‌بینانه‌ای از ظرفیت‌ها و چالش‌های این طرح، نشستی تخصصی با حضور تعدادی از متخصصان سیاست‌گذاری سلامت، پزشکان و مدیران اجرایی نظام سلامت در گذشته و حال برگزار کرده است. ترکیب حاضران در نشست تضمینی برای بازنمایی نظرات گروه‌های مختلف مدیریتی مؤثر بر اجرای برنامه تحول نظام سلامت است. برای ایجاد حداکثر آزادی در بیان نظرات، پیش از آغاز نشست به مدعوین گفته شده است که در گزارش نهایی نامی از گوینده هر نظر آورده نخواهد شد. آنچه در ادامه آمده خلاصه مباحث این نشست است.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.